Ledelsesinformation

Fokuseret, rettidig og relevant information til at styre driften og guide strategien

Ledelsesinformation

eller Performance Indikatorer er at sidestille med vigtigheden af flyets cockpit instrumenter eller fyrtårnet for skibskaptajnen når der skal navigeres

Det er essentielt, at virksomhedens information giver ledelsen transparens på status og forventet fremtidig udvikling af de relevante målepunkter, der er afgørende for, om virksomheden kan bekræfte, den er på rette vej mod sit mål, eller om der er behov for korrigerende handlinger.

Virksomheden vil have en række andre nøgletal og performance mål, som er krav fra ejer, eller investorer har krav om, at virksomheden skal rapportere. Derfor kan tilgængelig information for ledelsen til tider blive overvældende og skabe reduceret opmærksomhed på de relevante væsentlige målepunkter og nøgletal.

Den relevante ledelsesinformation vil bestå af to grupper:

  1. Indikatorer for de centrale eksterne faktorer der kan påvirke vejen til målene eller hvorvidt selve målene kan opnåes, så de rette handlinger kan iværksættes retidigt.

  2. Indikatorer for hvorvidt egne handlingsplaner og eksevering giver det forventede udfald, så forbyggende handlinger kan iværksættes rettidigt, 

Processen

 For at skabe fokuseret relevant ledelsesinformation er det vigtigt at definere indikatorer, der måler de faktiske handlinger, der leder til den ændring, der skal skabes. Det kunne for eksempel være ”First time fix” eller sagsbehandlingstid for at forbedre kundetilfredshed, kald per agent, tid per kald i en service desk, for at forbedre lønsomheden m.m.

I langt de fleste tilfælde har virksomhederne allerede de nødvendige data. Det er derfor et spørgsmål om at definere de rette målepunkter, opbygge en rapporteringsproces, analyser og en integreret forecast process der støtter op om de strategiske og operationelle intiativer.

Hvordan kan vi hjælpe?


Det er ikke altid, at virksomheden har ressourcer til at tage ud af den daglige drift, og det er her SOLUTION CATALYST kan hjælpe. Vi hjælper jer i hele processen fra identificering af relevante data til opbygning af forecast og rapporteringsprocesser.

Vores service inkluderer bla.
  • Identificering af relevante data

  • Definition af målepunkter
  • Opbygning af forecast/mål
  • Rapporter og rapportingsprocesser
  • System valg og implementering