Proces- og forretningsoptimering

For at få mere ud af det man allerede har skabt

Har du en proces eller en forretningsenhed, hvis performance du ikke er helt tilfreds med, men ikke har ressourcerne til at lede et forbedringsprojekt, så kan SOLUTION CATALYST hjælpe dig med at få processen eller forretningsenheden optimeret. Det kan også være at din virksomhed har været gennem en periode med stærk vækst og der er opstået et behov for at få gennemgået jeres processer, da systemer og processer ikke har kunne følge trit.

Det kunne blandet andet være:

Drift- eller  forretningsenhed

Det kan være en forretningsenhed eller et datterselskab der ikke opfylder de forventede krav, f.eks. ved at tabe omsætning og/eller indtjening eller ikke leverer profit på et tilfredsstillende niveau. Der er derfor behov for en dedikeret og specifik handlingsplan for at optimere den enkelte forretningsenhed.

Logistik processer

Ineffektivitet i Logistik / Supply Chain processerne kan være kostbare både fra et omkostningssynspunkt men også betyde tab af omsætning på grund af kundeutilfredshed. Det kan derfor give en anselig indtjeningsforbedring af få disse processer optimeret.  

Sales Management Processen

Effektiv salgsledelse kræver oftest et meget strukturelt sæt af processer for at sikre optimal lead generering, lead kvalifikation, opportunity review for at allokere salgsressourcer til de rette udbud. Derved få man den bedste performance ud af sin velkvalificerede salgsstyrke. Det kan derfor bringe værdi at gennemgå og optimere disse processer jævnligt.

Faktureringsprocessen

Over tid ændrer virksomheden f.eks. forretningsmodeller, systemer, salgsstrategi eller kontrakter for at tilpasse sig markedet, hvilket skaber et gap i fakturaprocesserne med tab af omsætning til følge. Kompleksiteten og den direkte forbedring af bundlinjen gør det interessant at gennemgå og optimere faktureringsprocessen med jævnlige mellemrum.

Hvordan kan vi hjælpe?

SOLUTION CATALYST tilbyder at udarbejde end-to-end analyse af din proces eller forretningsenhed, opstille forbedringsforslag, business cases samt at bistå med implementering.

Vores service inkluderer bla.
  • Forretningsoptimering
  • Supply Chain analyse
  • Faktureringsoptimering 
  • Proces design
  • Design og implementering af IT forretningsapplikation f.eks. ERP