Turn-around Leadership

Problemidentificering, -løsning og planeksekvering

De svære valg

Det er ofte en meget stressende situation for hele organisationen, når en virksomhed er tabsgivende og har behov for Turn-around. Ledelsen og medarbejderne skal stadig tilsikre en tilfredsstillende leverance til de eksisterende kunder og skal måske også håndtere en stærkt voksende kundebase.

Alle de andre dag-til-dag nødvendige opgaver for at virksomheden kan køre f.eks. de administrative opgaver skal også løses, og derfor kan det være svært for ledelsen både at tilsikre den daglige drift samtidig med at lede et Turn-around projekt.

Turn-Around projektets 6 faser

 1. Analysere og stabilisere den nuværende operating model, samt etablere den finansielle Runrate

 2. Definere tese for potentielle ændringer, transformationer, restruktureringer og teste deres virkning

 3. Definere target operating model

 4. Implementere target operating model ved at gennemføre de definerede ændringer, transformationer, restruktureringer

 5. Løbende genberegne Financial runrate og revurdere step 1 til 4 med nye initiativer til Finansiel Runrate er tilfredsstillende

 6. Stabilisere den ny operating model

Hvordan kan vi hjælpe?

SOLUTION CATALYST kan både supportere din virksomhed med at definere en turn-around, lede en allerede defineret turn-around, supportere med runrate modeller og beregninger, og hjælpe din virksomhed igennem alle steps i processen.

Vores service inkluderer bla.
 • Forretningsanalyse 
 • Organisationsanalyse
 • Turn-around plan
 • Run-rate modeller
 • Turn-around ledelse
 • Processanalyse