Catalyst

En agent, der aktiverer eller væsentligt øger hastigheden på en ændrings-, handlings- 
eller beslutningsproces i samspil med virksomhedens medarbejdere og ledelse

Vores filosofi

Virksomhedens medarbejdere og ledelse kender organisationens styrker og udfordringer bedst. Det er derfor også dem, der er nøglen til at finde de rigtige løsninger der er på virksomhedens udfordringer.

Focus Areas

PRivate equity


Vi bidrager til at skabe merværdi for jeres asset og tilsikre det rigtige match mellem prospekt og køber.

Distressed assets


Vi hjælpe jer med at definere, lede og udføre jeres Turn-Around, mens virksomheden  kan fokusere på at drive kerneforretningen

leadership gaps


Vi hjælper jer gerne med at træde ind og udfylde det midlertidige ledelsesmæssige gap der er opstået i jeres virksomhed

Operational excellence


Vi hjælper jer med at skabe en mere optimeret virksomhed og optimale forretningsprocesser.

Om os

Uanset hvilken type opgave du ønsker SOLUTION CATALYST skal løse for dig, sker det med respekt for virksomhedens kultur og i overensstemmelse med ledelsesværdier og virksomhedens mission og vision.

Det er essentielt for SOLUTION CATALYST, at have kunden i centrum og altid addere værdi. Det er også vigtigt for os at udfordre kundens antagelser for at sikre bedst muligt resultat for kunden.

" En rigtig beslutning er kun starten, hvorvidt det bliver en god beslutning handler om hvad du gør efter "

Kenneth Barrett